АНДРІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бердянський район, Запорізька область

Про затвердження Плану діяльності Андріївської селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік

Про затвердження Плану діяльності Андріївської селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік

 

                                                                                    

УКРАЇНА

АНДРІЇВСЬКАСЕЛИЩНА  РАДА

БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

восьмого  скликання

четверта /позачергова/  сесія

РІШЕННЯ

 

14 грудня  2020 року                                                                                      № 6 

смт Андріївка                                                               

 

Про затвердження Плану діяльності Андріївської селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік

 

Керуючись  ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництв, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план діяльності Андріївської селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів  на 2021 рік (додається).

2. Секретарю селищної ради (Кагадій О.В.) оприлюднити  дане рішення на офіційному сайті Андріївської селищної ради або в інший можливий спосіб та на Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua в термін не пізніше, ніж у десятиденний строк від дня затвердження плану.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з соціальних питань, питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту(Кагадій Н.А)

 

Селищний  голова                                                             Віталій ПЕЛЕШКО

 

 

 

 

Додаток

до рішення селищної ради

від 14.12.2020 року № 6

План  діяльності Андріївської селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік

 

пп

Назва проекту регуляторного акту

Мета прийняття проекту регуляторного акту

Термін підготовки регуляторного акту

Відповідальні за розробку проекту регуляторного акту 

1

Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Андріївської селищної  територіальної громади

Поповнення бюджету селищної  ради та забезпечення контролю за своєчасною сплатою збору

До 01.06.2021 року

Виконавчий комітет Андріївської селищної ради

2

Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на  території Андріївської селищної  територіальної  ради

 

Поповнення бюджету селищної ради та забезпечення контролю за своєчасною сплатою збору

До 01.06.2021 року

Виконавчий комітет Андріївської селищної ради

3

Про встановлення єдиного податку

Поповнення бюджету селищної ради та забезпечення контролю за своєчасною сплатою збору

До 01.06.2021 року

Виконавчий комітет Андріївської селищної ради

4

Про затвердження заходів щодо проведення благоустрою та землевпорядкування територій Андріївської селищної ради

Ефективна та своєчасна робота по проведенню благоустрою та землевпорядкуванню територій Андріївської селищної ради

До 01.06.2021 року

Виконавчий комітет Андріївської селищної ради

5.

Про затвердження Правил розміщення

зовнішньої реклами на території Андріївської селищної ради

Стимулювання розвитку суб’єктів господарювання, що працюють у сфері зовнішньої реклами

До 01 жовтня 2021 року

Виконавчий комітет Андріївської селищної ради

6

Про затвердження Правил поводження з відходами на території Андріївської селищної ради

З метою зменшення обсягів утворення відходів, посилення контролю за екологічним станом місць утворення та видалення відходів, оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини

До 01 жовтня 2021 року

Виконавчий комітет Андріївської селищної ради

7

Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно

Забезпечення ефективного використання майна комунальної власності та збільшення надходжень коштів до  бюджету громади

До 01 жовтня 2021 року

Виконавчий комітет Андріївської селищної ради

 

Примітка. У процесі підготовки проєкту регуляторного акта можлива зміна його назви.

 

Секретар селищної ради                                                                                     О.КАГАДІЙ

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

ПРОЄКТУ РІШЕННЯ АНДРІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

«Про затвердження Плану діяльності Андріївської селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік»

 

          Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України від 11.09.2003р. № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішень Андріївської селищної ради «Про затвердження Плану діяльності Андріївської селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік», як регуляторного акту.

1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення

          Шляхом прийняття даного рішення планується врегулювати роботу Андріївської селищної ради з прийняття регуляторних актів.

2. Цілі (мета) регулювання

          Метою прийняття рішення Андріївської селищної ради «Про затвердження Плану діяльності Андріївської селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік» є:

- безумовне виконання норм чинного законодавства України.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

          У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

- пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;

- здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;

- введення в дію запропонованого акту.

          Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до виникнення несвоєчасного прийняття рішень регуляторної політики з цим не буде забезпечено виконання вимог чинного законодавства України.

          Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що прийняття даного рішення належить Андріївської селищної раді шляхом прийняття відповідного рішення  до чинного законодавства.

          Третя альтернатива введення в дію запропонованого акту є єдиним шляхом досягнення встановлених цілей.

4. Опис механізмів та заходів, що пропонується для вирішення проблеми.

          Після прийняття зазначеного рішення акти законодавства Андріївської селищної ради з усіх питань відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення

Можливість досягнення цілей у разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальним та обґрунтованим.

          Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися органами державної податкової служби систематично, у тому числі під час проведення перевірок.

          Слід зазначити, що на дію даного акту можливий вплив зовнішніх чинників, таких, як прийняття змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері. У подальшому внесення змін до даного рішення, можливе у разі зміни діючого законодавства України або виникнення необхідності у нормативному врегулюванні певних правовідносин.

6. Очікувані результати прийняття рішення.

          Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп суб'єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акту. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси платників місцевих податків і зборів, органів державної податкової служби та місцевого самоврядування.

          Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, що виникнуть у різних груп суб'єктів, на яких поширюється його дія, нижче наведена таблиця аналізу вигод та витрат, яка визначає результати прийняття запропонованого проекту рішення.

Таблиця вигод та витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого самоврядування

Акти законодавства селищної ради з питань оподаткування місцевими податками і зборами, відповідатимуть вимогам чинного законодавства

Витрати на оприлюднення регуляторних

актів та прийнятих

рішень

7.Термін дії регуляторного акту.

          Рішення Андріївської селищної ради «Про затвердження Плану діяльності Андріївської селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік» є загальнообов’язковим до застосування на території селищної  ради  і термін його дії становить до прийняття  нового рішення.

8. Визначення показників результативності рішення.

          Показники результативності дії рішення Андріївської селищної ради не можуть бути виражені у числовій формі у зв’язку з тим, що метою розробки даного акту є виконання вимог чинного законодавства.

          У відповідності до ч.5 ст.12 Закону України від 11.09.2003р. №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:

а) ознайомляться з зазначеним рішенням в офіційних засобах масової інформації – на сайті Андріївської селищної ради;

б) отримають регуляторний акт за запитами до Андріївської селищної ради;

в) отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

9. Заходи щодо відстеження результативності рішення.

          Під час прийняття регуляторного акту, у встановлені чинним законодавством строки, посадовими особами виконавчого комітету Андріївської селищної ради з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії акту.

 

Секретар селищної ради                                                                                   О.КАГАДІЙ

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь