Початок формування конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Андріївський центр культури, дозвілля та спорту» Андріївської селищної ради

  • 191

ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ПОЧАТОК ФОРМУВАННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

На виконання розпорядження селищного голови від 23.09.2021 № 253-к «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Андріївський центр культури, дозвілля та спорту» Андріївської селищної ради виконавчий комітет Андріївської селищної ради оголошує про початок формування конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунального закладу.

Відповідно до Положення про призначення на посади керівників комунальних закладів сфери культури та організація роботи конкурсної комісії, затвердженого рішенням десятої (позачергової) сесії восьмого скликання Андріївської селищної  від 12 травня 2021 № 12 конкурсна комісія складається з шести членів, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

  • фахівці у сфері культури або освіти, публічного або бізнес-адміністрування;
  • члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури або освіти, зареєстрованих відповідно до закону;
  • члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури або освіти.

    Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

  • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
  • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
  • є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу;
  • є членом трудового колективу закладу сфери культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

     До складу конкурсної комісії входять по два представники:

   - трудового колективу;

   -  громадських організації або фахівців у сфері культури або освіти;

   -  власника - депутати селищної ради

Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу визначаються на загальних зборах трудового колективу з числа осіб, які не є членами трудового колективу закладу, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

Громадські організації у сфері культури або освіти чи установи, що ведуть професійну діяльність відповідного функціонального спрямування, подають по дві кандидатури листом у довільній формі до відділу освіти, охорони здоров’я, культури, молоді спорту та туризму Андріївської селищної ради. До супровідного листа громадської організації або установи додаються заява та анкета кандидата на включення до складу конкурсної комісії за встановленою формою і протокол загальних зборів трудового колективу.

 

Оформлені, відповідно до вимог, пропозиції щодо кандидатур подаються до відділу освіти, охорони здоров’я, культури, молоді спорту та туризму Андріївської селищної ради протягом 15-ти днів з дня оголошення (Запорізька обл., Бердянський р-н, смт. Андріївка, вул. Праці, 10).

Телефон для довідок: (068)542-98-01