Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Андріївський центр культури, дозвілля та спорту» Андріївської селищної ради

  • 208

          Відповідно до розпорядження селищного голови від 23.09.2021 №253-к «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Андріївський центр культури, дозвілля та спорту» Андріївської селищної ради» оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Андріївський центр культури, дозвілля та спорту» Андріївської селищної ради.

Найменування і місцезнаходження закладу: Комунальний заклад «Андріївський центр культури, дозвілля та спорту» Андріївської селищної ради (далі Центр); 71140, Запорізька область, Бердянський район, селище Андріївка, вулиця Праці, 29.

Найменування посади – Директор.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: посаду директора закладу може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури або освіти не менш як три роки, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Не може бути призначена на посаду директора Центру особа, яка:

 за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

 має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

– є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління Центром.

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному доборі:

1) заяву про участь у конкурсі та про надання згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу), що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, адресу місця проживання, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

3) відомості про наявність чи відсутність судимості;

4) копію документа, що посвідчує особу;

5) копії документів про вищу освіту;

6) два рекомендаційні листи довільної форми;

7) мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Документи подаються кандидатами особисто або надсилаються ними на електронну адресу (asr_osvitaukr.net) відділу освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту та туризму Андріївської селищної ради, за адресою: селище Андріївка, вулиця Праці 10.

За бажанням претенденти можуть подавати інші документи, які підтверджуватимуть  їх  професійні та/або моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

У разі подання заяви та документів лише електронною поштою, претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Документи приймаються з 23.09.2021 року упродовж 30 (тридцяти) календарних днів до 25.10.2021 року.

Особа пред’являє оригінали документів в день проведення конкурсного відбору, для участі в конкурсі, копії яких подаються до конкурсної комісії.

Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість:

конкурс на заміщення вакантної посади директора відбудеться 5 листопада 2021 року

Безпосередньо конкурсний відбір складається зі співбесіди з кандидатами, під час якої заслуховуються публічні презентації проєктів програм розвитку Центру на один і п’ять років.

Про дату, час та місце проведення засідання конкурсної комісії відділ освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту та туризму Андріївської селищної ради інформує претендентів додатково, відповідно до засобів зв’язку зазначених ними у заяві, не пізніше ніж за 10 календарних днів до фактичного проведення засідання комісії .

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: Палій Оксана Олексіївна,

(068)-542-98-01, asr_osvitaukr.net