АНДРІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бердянський район, Запорізька область

Про початок проведення процедури подання пропозицій до проекту містобудівної документації

Дата: 05.07.2018 14:12
Кількість переглядів: 859

До відома мешканців Андріївської селищної територіальної громади.Згідно рішення №8 від 14.06.2018 Андріївської селищної ради Запорізької області тридцять п’ятої сесії сьомого скликання, 22 червня 2018 року будуть проведені громадські слухання щодо розгляду містобудівної документації «Генеральний план смт. Андріївка Бердянського району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування смт. Андріївка Бердянського району Запорізької області» (у складі Генерального плану),

та з 22 червня 2018 року оголошується початок проведення процедури подання пропозицій до проекту містобудівної документації.

Строк завершення подання пропозицій до 22 липня 2018.

Подання, розгляд та врахування пропозицій громадськості.

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (3038-17) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Підставою для подання пропозицій до проектів містобудівної документації відповідному органу місцевого самоврядування є повідомлення про початок процедури їх розгляду.

Відомості про організацію замовника та розробника.

Генеральний план смт. Андріївка Бердянського району Запорізької області виконаний згідно з договором № 48Г-3/2017, укладеним між Андріївською селищною радою та ТОВ «Інститут Ефективних Технологій - Сателіт».

Підставами для розробки даної містобудівної документації є:

- рішення Андріївської селищної ради «Про розробку містобудівної документації «Генеральний план смт. Андріївка Бердянського району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування смт. Андріївка Бердянського району Запорізької області» (у складі Генерального плану) від 11.05.2017 №04, а також завдання на розробку містобудівної документації.

За більш детальним розглядом Генерального плану смт. Андріївка звертатися до секретаря Андріївської селищної ради за адресою вул. Праці, 31, смт. Андріївка, Бердянського району.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

смт. Андріївка Бердянського району

Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту.

Мета розроблення даної містобудівної документації:

- обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;

- зміна межі населеного пункту;

- визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб;

- приведення містобудівної документації у відповідність до чинного законодавства.

Генеральний план розроблений з врахуванням:

 • зміни показників розрахункової чисельності населення;
 • сучасної економічної ситуації населеного пункту та району;
 • діючого законодавства;
 • схеми планування території Запорізької області.

Дана містобудівна документація є частиною системи моніторингу інформаційних ресурсів розвитку території та вкрай необхідна громаді для регулювання містобудівної діяльності і раціонального і ефективного землекористування з урахуванням створення сучасних технологій ведення містобудівного кадастру.

СКЛАД МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Найменування

Носій

Масштаб

Примітки

1. Графічні матеріали

1. Схема розташування населеного пункту в системі розселення у довільному масштабі.

Папір

довільний

 

2. План існуючого використання території. М 1:5000

Папір

1:5000

 

3. Схема існуючих планувальних обмежень. М 1:5000

Папір

1:5000

 

4. Генеральний план (основне креслення). М 1:5000

Папір

1:5000

 

5. Схема проектних планувальних обмежень. М 1:5000

Папір

1:5000

 

6. Модель перспективного розвитку населеного пункту у довільному масштабі.

Папір

довільний

 

7. Схема вулично-дорожньої мережі сільського та зовнішнього транспорту. М 1:5000

Папір

1:5000

 

8. Схема інженерного обладнання території. М 1:5000

Папір

1:5000

 

9. Схема інженерної підготовки та захисту території.  М 1:5000

Папір

1:5000

 

II. Текстові матеріали

1.Пояснювальна записка

Папір

 

 

 

ЗМІСТ

 

Найменування

 

Склад містобудівної документації.

 

Зміст.

 

1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1

Вступ.

1.1

Відомості про організацію замовника та розробника.

1.2

Законодавчі та нормативні підстави розроблення генерального плану.

1.3

Джерела вихідних даних.

1.4

Картографічна основа.

1.5

Склад авторського колективу.

2

Аналітична частина

2.1

Стисла характеристика географічного розташування населеного пункту, його адміністративний статус, відомості про площу території та чисельність населення, місце в системі розселення.

2.2

Оцінка реалізації попереднього генерального плану (за наявності), характеристика стану території населеного пункту та існуючих проблем її використання.

2.3

Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту.

2.4

Характеристика структури та обсяги існуючого житлового фонду, об’єктів обслуговування, перелік об’єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів.

2.5

Аналіз відомостей про стан навколишнього природного середовища.

2.6

Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту та прилеглих територій.

3

Обґрунтування та пропозиції

3.1

Стратегія розвитку населеного пункту. Параметри демографічного,  економічного та соціального розвитку.

3.2

Напрями і параметри територіального розвитку, формування інженерно - транспортної інфраструктури.

3.3

Функціонально-планувальна структура населеного пункту.

3.4

Присільська зона.

3.5

Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території населеного пункту з метою формування повноцінного життєвого середовища.

3.6

Цільові показники галузева структура економічної діяльності та зайнятості населення.

3.7

Характеристика територій, необхідних для подальшого розвитку населеного пункту, а також територій спільних інтересів суміжних територіальних громад.

3.8

Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту.

3.9

Опис перспективної планувальної структури та функціонального зонування.

3.10

Характеристика територій та визначення заходів щодо їх освоєння.

3.11

Пропозиції щодо формування системи громадських центрів.

3.12

Обсяги житлового будівництва.

3.13

Напрями розвитку вулично-дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури

3.14

Заходи з інженерної підготовки та захисту територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організація відведення поверхневих вод.

3.15

Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та запобігання проявів негативних природно-техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища.

3.16

Пропозиції щодо збереження та охорони нерухомих пам’яток культурної спадщини, територій, що мають статус земель історико - культурного призначення.

3.17

Пропозиції щодо встановлення режиму використання територій, визначених для майбутніх містобудівних потреб.

3.18

Рекомендації щодо розроблення плану зонування території або черговості виконання плану зонування її окремих частин та детальних планів територій.

3.19

Розрахункові показники та заходи щодо розвитку:

3.19.1

Житлового будівництва.

3.19.2

Системи громадських центрів.

3.19.3

Соціальної інфраструктури державної та комунальної власності (об’єктів освіти, медичного забезпечення, культури та спорту, а також місць поховань, пожежних депо тощо), які забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами або встановленими цільовими показниками з урахуванням особливостей населеного пункту.

3.19.4

Озеленених територій загального користування, ландшафтно-рекреаційних територій населеного пункту.

3.19.5

Вулично-дорожньої мережі за її категоріями з виділенням ділянок нового будівництва та реконструкції, визначення загальної її щільності та для кожної категорії магістральних вулиць окремо, будівництво  транспортних розв’язок, організації системи міського та зовнішнього транспорту.

3.19.6

Інженерної інфраструктури за видами.

3.19.6.1

Водопостачання.

3.19.6.2

Водовідведення.

3.19.6.3

Теплопостачання.

3.19.6.4

Газопостачання.

3.19.6.5

Електропостачання.

3.19.6.6

Мережі зв’язку, радіомовлення, телебачення.

3.19.7

Мережі розташування об’єктів і місць утилізації побутових відходів, а також місць захоронення тварин.

3.19.8

Дощової каналізації, інженерної підготовки та захисту території.

3.20

Перелік організаційних заходів із реалізації генерального плану, у тому числі з підготовки відповідних нормативно-правових актів, наукових, проектних, розвідувальних, пошукових та інших робіт.

3.21

Основні показники генерального плану населеного пункту.

 

ІІ. ДОДАТКИ

 

Реалізацію положень генерального плану села при закладеному в містобудівній документації соціального мінімуму повинна забезпечувати сільська адміністрація шляхом пошуку інвесторів на будівництво об’єктів системи обслуговування, або шляхом фінансування будівництва коштом державного та місцевого бюджету.

Генеральним планом пропонується:

 • розвиток території громадського центру, реконструкція адміністративних будівель;
 • удосконалення забудови на основі збереження існуючих капітальних і придатних для тривалої експлуатації будинків і споруд, поступової заміни старого житлового фонду;
 • забезпечення найсприятливіших умов для ведення усіх форм сільськогосподарської діяльності, включаючи оренду, фермерське, особисте селянське господарство для всіх жителів;
 •  створення умов для занять фізичною культурою та спортом зі збереженням існуючої спортивної інфраструктури;
 • упорядкування і благоустрій мережі вулиць і проїздів при максимально можливому збереженні планувальної структури, яка склалася;
 • винесення в обхід центру з північно-східного боку траси автодороги Кінські Роздори – Нововасилівка;
 • поліпшення профілів вулиць благоустроєм проїжджої частини і тротуарів;
 • пішохідні тротуари від проїжджої частини відокремити зеленими насадженнями;
 • розміщення стоянки для автомашин в районі громадського центру селища, та для відстою вантажного транспорту на в’їзді в населений пункт з південно-західної сторони по вул. Чубарова;
 •  розміщення у центрі населеного пункту кільцевої розв’язки вулиць, з можливим розміщенням світлофору на ній з метою зменшення руху транспорту по вулиці та поліпшення руху автомобілів із зменшенням заторів;
 • швидкість руху по вулицях всередині селища обмежити до 50км/год;
 •  винесення АТП на територію вільну від забудови на сході населеного пункту в проектні межі. На території винесеного АТП генеральним планом пропонується розмістити паркінг з СТО, при цьому міняється конфігурація території та висаджується озеленення спеціального призначення між паркінгом та дитячим садком;
 • благоустрій центрального парку, виділення територій під проектні парки;
 • у центрі населеного пункту біля ставків зробити центральний пляж;
 •  у північно-західній частині розташувати великий парк з містком через річку, з розташуванням малих архітектурних форм та елементів для відпочинку;
 • будівництво мостів через ріку;
 • благоустрій ринку, який знаходиться у центрі населеного пункту, та виділення території під оптовий ринок;
 •  виділення у центрі території під будівництво нової церкви;
 •  виділення території під запроектовані промисловість та комунально-складські об’єкти у північній та південно-західній частині населеного пункту;
 • виділення території під тепличне господарство у західній частині населеного пункту, поряд розташувати території під проектні підприємства з переробки овочів, комбікормовий завод, складські території та території для торгівлі (наприклад для розміщення магазинів від підприємств для оптової та роздрібної торгівлі);
 • формування нових підцентрів з зонами для відпочинку;
 • вирішення проблеми сміттєвидалення та порушення санітарних нормативів розміщення селищних кладовищ;
 • закриття старих кладовищ, які порушують всі санітарні вимоги;
 • реконструкція автобусних зупинок, будівництво нових, будівництво автобусної станції;
 • виділення території під розвиток енергогенеруючої промисловості (сонячні батареї) у південно-східній частині населеного пункту в проектних межах;
 • розвиток зелених і паркових зон, а також територій із закладами спорту, туризму та відпочинку.

У проектних рішеннях також пропонується вдосконалення інженерної інфраструктури:

 • реконструкція інженерних мереж водопостачання, прокладка мереж водопостачання по всій території населеного пункту;
 • будівництво мереж відведення поверхневих стічних вод та комунальної каналізації і реконструкції водопровідних мереж з метою відводу поверхневих вод з території селища та заходи щодо захисту від підтоплення населеного пункту;
 • розміщення мереж самопливної та напірної комунальної каналізації по всій території населеного пункту;
 • передбачити розміщення альтернативних джерел сонячної енергетики біля існуючої електропідстанції з південно-східної сторони в проектних межах;
 •  для прокладання магістральних селищних комунікацій зарезервувати комунікаційні коридори;
 •  розміщення очисних споруд механічної та біологічної очистки з термомеханічною обробкою осадів в закритих приміщеннях продуктивністю 1,52 тис. м3/добу у південно-східній частині населеного пункту у проектних межах;
 • реконструкція зовнішнього освітлення вулиць із застосуванням енергозберігаючих ліхтарів.

Відповідно до державних і регіональних інтересів на території селища Андріївка передбачено:

 • розчистка р. Кільтичия;
 • захист від підтоплення населеного пункту;
 • зона впливу МТК Чорноморське економічне співтовариство;
 • будівництво автобусної станції;
 • будівництво ПЛ-150 кВ «Андріївка - Більмак», для забезпечення другого живлення ПС 150/35 кВ «Більмак»;
 • реконструкція із встановленням другого силового трансформатору на ПС «Андріївка» (трансформатор потужністю 25 MBA).
 • передбачити земельну ділянку для станції доочистки питної води та будівництва водонапірної башти.

Першочергові заходи, етап реалізації 7 років:

 • формування нових підцентрів із зонами для відпочинку;
 • будівництво каналізаційної мережі та очисних споруд продуктивністю 1,52 тис. м3/добу у південно-східній частині населеного пункту у проектних межах;
 • розробка проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж прибережної захисної смуги;
 • закриття кладовищ, які знаходяться по всій території населеного пункту;
 • реконструкція доріг та будівництво зупинок громадського транспорту;
 • будівництво автобусної станції в південній частині населеного пункту;
 • будівництво ПЛ-150 кВ «Андріївка - Більмак», для забезпечення другого живлення ПС 150/35 кВ «Більмак»;
 • реконструкція із встановленням другого силового трансформатору на ПС «Андріївка» (трансформатор потужністю 25 MBA).

Основні показники генерального плану населеного пункту

 

Назва показника

Одиниця виміру

Існуючий стан

Етап 20 р.

Населення

тис. осіб

2,913

4,414

Територія в межах населеного пункту, всього:

га

941,61

1397,60

у т.ч.: житлової забудови, всього

»

444,00

672,71

садибної

»

439,92

668,63

блокованої

»

0,00

0,00

багатоквартирної

»

4,08

4,08

Громадської забудови, всього

»

6,97

47,61

Поліфункціональної забудови громадського центру, всього

 

0,00

0,00

Виробничої, всього

»

0,00

126,65

Комунально-складської, всього

»

5,03

43,15

Транспортної інфраструктури, всього

»

43,92

116,64

у т.ч. вулично-дорожньої мережі

»

43,92

109,98

зовнішнього транспорту

»

0,00

6,09

Об`єктів інженерної інфраструктури, всього

»

0,45

6,09

Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього

»

3,27

255,24

у т.ч. загального користування

»

1,81

190,75

у т.ч. спецпризначення

 

0,00

64,49

лісів

»

1,46

1,46

дач та садівницьких товариств

»

0,00

0,00

Природно-заповідного фонду, всього

»

0,00

0,00

Водних поверхонь

»

7,39

84,89

Сільськогосподарських угідь

»

116,42

44,90

Інші території

»

314,16

0,00

Житловий фонд, всього:

м2

102465,47

155248,36

 

Кількість квартир

1322

2003

у т.ч.: непридатний житловий фонд

»

0,00

0,00

Розподіл житлового фонду за видами забудови,кількість квартир:

 

 

 

садибна

»

962,00

1643,00

Багатоквартирна та блокована

»

360,00

360,00

Середня житлова забезпеченість населення загальною площею

м2/чол.

25,84

25,84

Вибуття житлового фонду, всього:

тис. м2

0,00

0,00

непридатного

»

0,00

0,00

придатного у зв'язку з реконструкцією

»

0,00

0,00

Нове житлове будівництво, всього:

тис.м2

0,00

52782,89

 

Кількість квартир

0

681

одноквартирне садибне

»

0

681

блоковане

»

0

0

багатоквартирне

»

0

0

Об'єкти громадського обслуговування:

 

 

 

дитячі дошкільні заклади, всього

місць

116

133

загальноосвітні школи, всього

»

900

398

Фізкультурно-спортивні споруди

га

0,77

3,09

Будинок культури

Місць відвідування

600

900

Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару

відувань за зміну

250

106

Лікарня

ліжок

150

66

пожежні депо, всього

пости

2,00

2,00

Станція швидкої допомоги

автомобілів

0,00

1,00

Аптека

Об’єкт

3,00

1,00

Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту

 

 

 

Довжина вулиць і доріг, всього

км

81,06

180,62

 

 

40,53

90,31

у т. ч. для головних вулиць

»

3,96

11,59

для житлових вулиць і доріг усіх категорій

»

36,57

78,72

Щільність вулиць і доріг, всього

км/км2

4,30

6,46

Інженерне забезпечення

 

 

 

Водопостачання

 

 

 

Сумарний відпуск води

тис. м3/добу

0,67

1,02

Потужність головних споруд водопроводу

»

1,00

1,52

Каналізація

 

 

 

Загальне надходження стічних вод

 

0,00

1,02

Сумарна потужність очисних споруд

 

0,00

1,52

Електропостачання

 

 

 

Сумарне споживання електроенергії

млн. кВт ч/чол. в год

2,91

4,41

Потужність джерел покриття електронавантажень

тис. кВт

5,83

11,03

Теплопостачання

 

 

 

Потужність централізованих джерел тепла, всього

 

0,00

0,00

Подача тепла, всього

»

0,00

0,00

 

 

 

 

Газопостачання

млн. м3/рік

0,0744

0,1128

Споживання газу, всього

млн. м3/рік

0,1116

0,1691

Санітарне очищення території

 

 

 

Обсяги твердих побутових відходів, всього:

тис.т / рік

8,74

13,24

Полігони

Одиниць

0,00

0,00

Сміттєпереробні заводи

 

 

 

Кількість

Одиниць

0,00

0,00

Потужність загальна

тис.т / рік

0,00

0,00

Полігони

 

 

 

Кількість

Одиниць

0,00

0,00

Площа

га

0,00

0,00

Звалища

 

 

 

Кількість

Одиниць

0,00

0,00

Площа

га

0,00

0,00

Кладовище

га

18,56

7,64 (1,06 розрахункова)

 

 

 « повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь