АНДРІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Бердянський район, Запорізька область

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади директора комунальної установи "Центр надання соціальних послуг"

Дата: 21.09.2020 16:48
Кількість переглядів: 1415

Фото без описуОголошення про проведення конкурсу на заміщення посади

       Відповідно до рішення п’ятдесят дев'ятої (позачергової) сесії  Андріївської селищної ради сьомого скликання від 18 вересня 2020 року № 1 «Про створення  центру надання соціальних послуг»,  розпорядження  селищного голови  від 21 вересня  2020 року № 47-осн. «Про оголошення конкурсу та утворення конкурсної комісії апарату виконавчого комітету Андріївської селищної ради» оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Андріївської селищної ради Бердянського району Запорізької  області.

       Повне найменування Центру: Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Андріївської селищної ради Бердянського району Запорізької  області.

       Скорочене найменування: КУ «ЦНСП» Андріївської  селищної ради.

       Місцезнаходження Центру: 71140, Україна, Запорізька область, Бердянський район, смт Андріївка, вул. Праці, буд.43

       Основними напрямками діяльності Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Андріївської селищної ради Бердянського району Запорізької  області є:

- виявлення осіб/сімей ведення їх обліку;

- проведення оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

- надання соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

- надання допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем;

- забезпечення соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

- забезпечення соціального патронажу осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу(або посадової особи) з питань соціального захисту населення  виконавчого комітету селищної ради, бере участь у роботі спостережних комісій;

- складання  плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

- внесення відомостей до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

- проведення моніторингу та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

- створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

- взаємодія з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах компетенції у відповідній адміністративно-територіальній одиниці або територіальній громаді надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист;

- інформування населення територіальної громади  Андріївської селищної ради та осіб/сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання;

- інформування населення про сімейні форми виховання дітей та проведення первинного відбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

- участь у визначенні потреб населення  Андріївської територіальної громади у соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення  Андріївської територіальної громади у соціальних послугах;

- підготовка статистичних та інформаційно-аналітичних матеріалів стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає відповідному структурному підрозділу( посадовій особі) з питань соціального захисту населення  виконавчого комітету Андріївської селищної ради;

- забезпечення захисту персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

       Умови оплати праці згідно з чинним законодавством.

       Для участі в конкурсі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою такі документи:

- заяву про участь у конкурсі за визначеною формою (зразок додається);

- належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- довідку про відсутність судимості;

- перспективний план розвитку комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Андріївської селищної ради.

       Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

       У разі подання заяви та документів лише електронною поштою(andreevka_srada@meta.ua) претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

       Кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня – не менше 5 років.

       Документи приймаються до 6 жовтня 2020 року виконавчим комітетом Андріївської селищної  ради за адресою: смт  Андріївка, вул.  Праці,31 Бердянського району   Запорізької області,приміщення селищної ради. кабінет №3

       Конкурс відбудеться 16 жовтня  2020 року в приміщенні  Андріївської селищної ради. Більш детальна інформація за телефоном 91-2-31.

 

Голові конкурсної комісії ___________________

__________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________

__________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ________

__________________________________________,

__________________________________________,

              (номер контактного телефону)

адреса електронної пошти ___________________

                            (заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади _________________

_____________________________________________________________________________

(найменування посади)

Підтверджую достовірність інформації, викладеної у поданих мною документах.

Про проведення конкурсу прошу поінформувати мене шляхом*:

? надсилання листа на зазначену адресу;

? надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

? телефонного дзвінка за номером ___________________________________;

? _______________________________________________________________.

(іншим доступним способом)

 

___________________ 20___ р.

___________________
(підпис)

 

__________

* У разі неможливості інформування вибраним претендентом способом повідомлення надсилається на зазначену в цій заяві електронну адресу.

Фото без опису

УКРАЇНА

АНДРІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

селищного голови

21 вересня   2020 р.__                                                                      № 47- осн.           

 

Про проведення  конкурсу

 на заміщення вакантної посади

 

 

        Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ч.2 ст.13 Закону України «Про соціальні послуги»,  відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. № 177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг» , постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію , умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади  керівника надавача соціальних послуг державного/комунального  сектору», рішення сесії селищної ради  від 18.09.2020 р. № 1 «Про створення центру Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Андріївської селищної ради», рішення сесії селищної ради  від 18.09.2020 р. № 2 « Про затвердження Положення про конкурсну комісію Андріївської селищної ради , умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора  комунальної установи «Центр  надання соціальних послуг»  Андріївської селищної ради  »

 

1. Провести конкурс на заміщення вакантної  посади директора комунальної установи «Центр надання  соціальних послуг»  Андріївської селищної ради Бердянського району Запорізької області.

2. Оголошення про проведення конкурсу та це розпорядження оприлюднити на офіційному веб-сайті Андріївської селищної ради Бердянського району Запорізької області.

 

  3. Контроль  за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

      

 

 Селищний голова               (підпис)                                   Н.А. КАГАДІЙ

 

Фото без опису

УКРАЇНА

АНДРІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БЕРДЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

селищного голови

21 вересня   2020 р.__                                                                      № 48- осн.           

 

Про проведення  конкурсу

на зайняття  вакантної посади

 

 

        Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ч.2 ст.13 Закону України «Про соціальні послуги»,  відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. № 177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг» , постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію , умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади  керівника надавача соціальних послуг державного/комунального  сектору», рішення сесії селищної ради  від 18.09.2020 р. № 1 «Про створення центру Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Андріївської селищної ради», рішення сесії селищної ради  від 18.09.2020 р. № 2 « Про затвердження Положення про конкурсну комісію Андріївської селищної ради , умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора  комунальної установи «Центр  надання соціальних послуг»  Андріївської селищної ради  »

 

1. Утворити конкурсну  для  проведення конкурсу на зайняття посади директора  комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»  Андріївської селищної ради (далі –комісія ) та затвердити її  персональний склад згідно з додатком 1  .

 

2. Затвердити перелік запитань для перевірки на знання норм відповідного законодавства України згідно з додатком 2.

 

  3. Контроль  за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

      

 

 Селищний голова                 (підпис)                                    Н.А. КАГАДІЙ

 

 

        

 

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження  голови селищної  ради

                                                                   від 21.09.2020 року  № 48-осн

 

 

 

 

СКЛАД

 

конкурсної комісії для проведення  конкурсу  на зайняття  посади директора  комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Андріївської селищної ради Бердянського району Запорізької області

 

 

Голова комісії:

 

КАГАДІЙ

Олена Володимирівна                              секретар  селищної ради

 

Секретар комісії:

 

КОЛІНЬКО

Лариса Василівна                                           спеціаліст 1 к. по роботі з

                                                                         молоддю

Члени  комісії:

        

СОРОХОД                                                     головний бухгалтер

Тетяна Леонідівна

 

КРАВЧЕНКО                                               заступник директора

Валентина Володимирівна                         Андріївської СРШ І-ІІІ ст.,

                                                                  член виконавчого комітету

                                                                       селищної ради  ( за згодою)

 

БОНДАРЕНКО                                            завідуюча Андріївського ДНЗ

Олена Володимирівна                            (ясла-садок) «Джерельце»,

член виконавчого комітету     селищної ради  ( за згодою)

 

 

 •  

        Селищний голова                                                                     Н.А. КАГАДІЙ

                           

 

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження  голови селищної ради

                                                                   від 21.09.2020 року  № 48-осн

 

Перелік запитань для перевірки на

знання норм відповідного законодавства України

 

 

 1. Базові соціальні послуги? Їх види ( ст.ст.1,16 Закону  України «Про соціальні послуги»).
 2. Чинники , що можуть зумовити складні життєві обставини ( ст..1 Закону України «Про соціальні послуги»).
 3. Надавачі соціальних послуг ( ст.1 Закону України «Про соціальні послуги»).
 4. Отримувачі соціальних послуг (ст.ст.1 ,12 Закону України «Про соціальні послуги»).
 5. Мета створення та структура Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг ( ст. 15 Закону України «Про соціальні послуги»).
 6. Державні стандарти соціальних послуг ( ст.17 Закону України «Про соціальні послуги»).
 7. Етапи ведення випадку ( ст.18 Закону України «Про соціальні послуги»).
 8. Основні цілі надання соціальних послуг ( ст.2 Закону України «Про соціальні послуги»).
 9. Основні принципи надання соціальних послуг ( ст.2 Закону України «Про соціальні послуги»).
 10.  Що таке супервізія ( ст.1 Закону України «Про соціальні послуги»).
 11.  Сфера дії Закону України «Про соціальні послуги» ( ст.5 Закону України «Про соціальні послуги»).
 12.  Оцінювання потреб особи/ сім’ї у соціальних послугах ( ст.20 Закону України «Про соціальні послуги»).
 13.  Договір про надання соціальних послуг( ст. 22 Закону України «Про соціальні послуги»).
 14.  Порядок здійснення послуги, що надається екстрено (кризово) ( ст.23 Закону України «Про соціальні послуги»).
 15.  Надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення ( ст.26 Закону України «Про соціальні послуги»).

 

 

 

 Селищний голова                     (підпис)                      Н.А. КАГАДІЙ

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь